Trafik İle İlgili Kurum ve Kuruluşların Görevleri


Karayolları Güvenliği Yüksek Kurulu

Başbakan'ın başkanlığında yılda iki defa toplanır. Başkanın isteğiyle olağanüstü hal olarak da toplanabilir. Trafik Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanarak, Karayolu Güvenliği Kurulunca uygun olan tavsiyeleri değerlendirerek karara bağlar ve kararlarının hayata geçirilmesi için gerekli işlemleri belirler.

Toplantıya Adalet, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, Ulaştırma - Deniz ve Haberleşme, Orman ve Su İşleri, Çevre ve Şehircilik, Özel İdare, Köy İşleri Genel Koordinasyon Müdürlüğü'nün bağlı olduğu Bakan ile Jandarma Genel Komutanı, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nden oluşur. Gereği halinde diğer bakanlar da kurula çağrılabilir.

Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanının başkanlığında ayda bir defa toplanır. Trafik hizmetlerinin güvenliğini ve güncelliğini tartışırlar ve gerekli düzenlemeleri yaparlar.

Emniyet Genel Müdürlüğü

Araçları, araçlarda bulundurulması gereken belgeleri ve gereçleri, sürücülerin kurallara uyup, uymadığını, duran ve akan trafiği yönetmek, tespit tutanaklarını düzenlemek, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek, sürücü belgelerini teslim etmek ve ülke çapında sürücülerin sicil kayıtlarını tutmak bu kurumun görevleridir.

Karayolları Genel Müdürlüğü

Yol yapım ve bakımlarını düzenler, trafik levhalarını düzenler ve güncelliğini denetler, hız sınırlarını belirler.

Milli Eğitim Bakanlığı

Sürücülerin yetiştirilmesi için sürücü kurslarını açar ve denetler. Sınavları düzenler ve başarılı olanlara sertifika verir.

Sağlık Bakanlığı

Kazalarla ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlar ve uygular. İnsanların trafikteki sağlığından sorumludur ve bunun için çalışır.

Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı

Muayene istasyonlarını denetler ve tescile bağlı araçların muayenelerini üstlenir. Araçların ağırlıklarını ve boyutlarını denetler.

İl Özel İdaresi ve Köy İşleri Genel Koordinasyon Müdürlüğü

Orman ve köy yollarının güvenliğini sağlar ve gerekli işaretlemeleri yapar. Ayrıca bu işaretlemeleri yani levhaları denetler ve yeniler.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Taşıtların sebep olduğu egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliği ve etkilerinden canlıları ve çevreyi korumak için ölçümler yapar.

Belediyeler

Yapımından ve bakımından sorumlu olduğu yollarda ilgilenir ve üstüne düşen görevleri yerine getirir. Levhaları yerlerine koyar ve yolları yapar, gerekli işaretlemeleri icraata geçirir.

İl ve İlçe Trafik Komisyonları

Trafiğin akıcılığını kontrol eder ve sağlar. İl sınırları içerisinde yerel ihtiyaçları karşılar. Raporlar hazırlar ve bunları üst makamlara iletir. İl ve ilçe trafik komisyonlarının kararları valinin onayı ile yürürlüğe girer.