9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınavını Çöz


1.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?


2.Soru Boş

Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?


3.Soru Boş

Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir?


4.Soru Boş

İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?


5.Soru Boş

Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


6.Soru Boş

• Konuşamıyor.
• Nefes alamıyor.
• Rengi morarıyor.
• Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor.

Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?


7.Soru Boş

Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan pembe köpüklü kan gelir?


8.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?


9.Soru Boş

Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?


10.Soru Boş

Delici karın yaralanması olan bir kazazedenin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır?


11.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?


12.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?


13.Soru Boş

Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?


14.Soru Boş

Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?


15.Soru Boş

I- Motorlu araç çeşididir.
II- Römork ve yarı römork çeker.
III- Yük taşımak için imal edilmiştir.

15.Sorunun Resmi

Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


16.Soru Boş

İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?


17.Soru Boş

Trafik görevlisinin, hangi hareketi bir seri halinde yapması o yönde akan "trafiğin hızlanması" talimatını içerir?

17.Sorunun A Şıkkının Resmi


17.Sorunun B Şıkkının Resmi


17.Sorunun C Şıkkının Resmi


17.Sorunun D Şıkkının Resmi

18.Soru Boş

Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?


19.Soru Boş

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

19.Sorunun A Şıkkının Resmi


19.Sorunun B Şıkkının Resmi


19.Sorunun C Şıkkının Resmi


19.Sorunun D Şıkkının Resmi

20.Soru Boş

20.Sorunun Resmi

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?


21.Soru Boş

21.Sorunun Resmi

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


22.Soru Boş

22.Sorunun Resmi

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


23.Soru Boş

23.Sorunun Resmi

Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir?


24.Soru Boş

24.Sorunun Resmi

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?


25.Soru Boş

25.Sorunun Resmi

Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?


26.Soru Boş

Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?


27.Soru Boş

Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç "A" noktasında iken "88-89" diye saymaya başlıyor.

27.Sorunun Resmi

Sürücünün bu davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir?


28.Soru Boş

28.Sorunun Resmi

Şekle göre, tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir?


29.Soru Boş

Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?


30.Soru Boş

30.Sorunun Resmi

Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?


31.Soru Boş

I- Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri
II- Işıkla veya kolla, gerekli hâllerde her ikisi ile çıkış işareti vermeleri
III- Görüş alanları dışında kalan yerler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları

Duraklanan veya park edilen yerden çıkılırken sürücülerin yukarıdakilerden hangilerini yapmaları zorunludur?


32.Soru Boş

Kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla "kısa mesafelerde işçi taşınmasında" aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?


33.Soru Boş

I- Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır.
II- Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


34.Soru Boş

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin yapılması yasaktır?


35.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir?


36.Soru Boş

Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


37.Soru Boş

Aşağıdaki durumların hangisinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?


38.Soru Boş

C, D ve E sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenlerde, kaç yaşını bitirme şartı aranır?


39.Soru Boş

Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?


40.Soru Boş

Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir?


41.Soru Boş

41.Sorunun Resmi

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir?


42.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?


43.Soru Boş

I- Aracın farları
II- Motor yağ seviyesi
III- Cam silecek lastikleri

Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?


44.Soru Boş

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?

44.Sorunun A Şıkkının Resmi


44.Sorunun B Şıkkının Resmi


44.Sorunun C Şıkkının Resmi


44.Sorunun D Şıkkının Resmi

45.Soru Boş

Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir?


46.Soru Boş

Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?


47.Soru Boş

Sinyal verildiğinde, gösterge panelindeki sinyal lambası ikaz ışığı çok sık yanıp sönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?


48.Soru Boş

Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur?


49.Soru Boş

Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?


50.Soru Boş

• Güvenli, ekonomik ve sorunsuz bir sürüş
• Hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlama

Bir motorlu araçtan yukarıda verilen kriterleri hangi durumda gerçekleştirmesi beklenir?