8 Şubat 2014 Ehliyet Sınavını Çöz


1.Soru Boş

İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?


2.Soru Boş

İlk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna hafifçe dokunarak "iyi misiniz?" diye sorar.

Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?


3.Soru Boş

Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?


4.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?


5.Soru Boş

Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?


6.Soru Boş

Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?


7.Soru Boş

İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?


8.Soru Boş

I- Deri soğuk ve nemlidir.
II- Nabız düzenli ve dolgundur.
III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır.

Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir?


9.Soru Boş

Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?


10.Soru Boş

Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


11.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz?


12.Soru Boş

I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı
II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli
III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı

Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?


13.Soru Boş

Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?


14.Soru Boş

Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?


15.Soru Boş

Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?


16.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?


17.Soru Boş

Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?

17.Sorunun A Şıkkının Resmi


17.Sorunun B Şıkkının Resmi


17.Sorunun C Şıkkının Resmi


17.Sorunun D Şıkkının Resmi

18.Soru Boş

I- Görülmelerinin engellenmesi
II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi, sökülmesi

Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?


19.Soru Boş

19.Sorunun Resmi

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?


20.Soru Boş

20.Sorunun Resmi

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?


21.Soru Boş

21.Sorunun Resmi

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?


22.Soru Boş

22.Sorunun Resmi

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?


23.Soru Boş

23.Sorunun Resmi

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?


24.Soru Boş

Işıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışıktan sonra sarı ışığın yanması sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?


25.Soru Boş

25.Sorunun Resmi

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?


26.Soru Boş

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?


27.Soru Boş

27.Sorunun Resmi

Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?


28.Soru Boş

28.Sorunun Resmi

Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numaralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?


29.Soru Boş

Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


30.Soru Boş

30.Sorunun Resmi

Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?


31.Soru Boş

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?


32.Soru Boş

32.Sorunun Resmi

Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?


33.Soru Boş

Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?


34.Soru Boş

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


35.Soru Boş

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?


36.Soru Boş

Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oranlarının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir.

36.Sorunun Resmi

Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?


37.Soru Boş

Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir?


38.Soru Boş

Şehirler arası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?


39.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, karayollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur?


40.Soru Boş

Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevre kirliliğini azaltacak önlemlerden biri değildir?


41.Soru Boş

41.Sorunun Resmi

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?


42.Soru Boş

Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?


43.Soru Boş

43.Sorunun Resmi

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?


44.Soru Boş

Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında, aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır?


45.Soru Boş

Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?


46.Soru Boş

Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?


47.Soru Boş

Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?


48.Soru Boş

Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?


49.Soru Boş

Seyir hâlindeyken araçtan "sürekli yakıt kokusu" alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?


50.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?