8 Mart 2014 Ehliyet Sınavını Çöz


1.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?


2.Soru Boş

Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?


3.Soru Boş

Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?


4.Soru Boş

Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?


5.Soru Boş

Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?


6.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasındaki kanın özelliklerindendir?


7.Soru Boş

7.Sorunun Resmi

Omuz ve koldaki kanamalarda, şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?


8.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?


9.Soru Boş

Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?


10.Soru Boş

Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?


11.Soru Boş

Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?


12.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?


13.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?


14.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler?


15.Soru Boş

I- Araçların tescil edilmesi
II- Sürücü belgelerinin verilmesi
III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi

Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?


16.Soru Boş

16.Sorunun Resmi

Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?


17.Soru Boş

17.Sorunun Resmi

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?


18.Soru Boş

Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?


19.Soru Boş

19.Sorunun Resmi

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?


20.Soru Boş

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolda gizli buzlanma olabileceğini bildirir?

20.Sorunun A Şıkkının Resmi


20.Sorunun B Şıkkının Resmi


20.Sorunun C Şıkkının Resmi


20.Sorunun D Şıkkının Resmi

21.Soru Boş

21.Sorunun Resmi

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?


22.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

22.Sorunun A Şıkkının Resmi


22.Sorunun B Şıkkının Resmi


22.Sorunun C Şıkkının Resmi


22.Sorunun D Şıkkının Resmi

23.Soru Boş

I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir.
II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir.
III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.

23.Sorunun Resmi

Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


24.Soru Boş

Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?


25.Soru Boş

I- Sağa dönüş
II- Sola dönüş
III- Aynı yönde ilerleme

25.Sorunun Resmi

Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir?


26.Soru Boş

Zorunlu hâller dışında şehirler arası karayolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir?


27.Soru Boş

Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?


28.Soru Boş

Şekle göre 1 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi yasaktır.

28.Sorunun Resmi

Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?


29.Soru Boş

Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?


30.Soru Boş

30.Sorunun Resmi

Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?


31.Soru Boş

31.Sorunun Resmi

Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?


32.Soru Boş

• Kırmızı ışık yanması
• Yolun trafiğe kapanması
• Yetkililerin dur işareti vermesi

Seyir hâlindeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir?


33.Soru Boş

33.Sorunun Resmi

Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır?


34.Soru Boş

34.Sorunun Resmi

Geceleri kara yolunda seyrederken, resimde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak için uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?


35.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücudun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?


36.Soru Boş

Trafikte güvenle seyahat etmek yüksek seviyede konsantrasyon gerektirir.

Buna göre, direksiyon başında iken seyir emniyetinin tehlikeye düşmemesi için, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulama değildir?


37.Soru Boş

Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?


38.Soru Boş

Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?


39.Soru Boş

Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?


40.Soru Boş

Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar.

Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur?


41.Soru Boş

Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkânı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?


42.Soru Boş

Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

42.Sorunun Resmi

Buna göre, hangi zamanda yakıt-hava karışımı pistonla sıkıştırılır?


43.Soru Boş

Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması uzun hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?

43.Sorunun A Şıkkının Resmi


43.Sorunun B Şıkkının Resmi


43.Sorunun C Şıkkının Resmi


43.Sorunun D Şıkkının Resmi

44.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?


45.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi, aracın geri manevrası esnasında arkada bulunan diğer araçların durumdan haberdar edilmesi amacıyla yanar?


46.Soru Boş

I- Basıncı
II- Diş derinliği
III- Hasarlı olup olmadığı

Aracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır?


47.Soru Boş

Akü sülfürik asit içerdiğinden; kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir.

Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir?


48.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir?


49.Soru Boş

Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?


50.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?