8 Aralık 2013 Ehliyet Sınavını Çöz


1.Soru Boş

I- Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmeli
II- Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmeli
III- Çağrıyı yapan, kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermeli

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?


2.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?


3.Soru Boş

Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?


4.Soru Boş

Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?


5.Soru Boş

Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır?


6.Soru Boş

Hangi çeşit kanamada kısa sürede çok kan kaybedilir?


7.Soru Boş

Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir.

Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?


8.Soru Boş

Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?


9.Soru Boş

9.Sorunun Resmi

Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?


10.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?


11.Soru Boş

Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?


12.Soru Boş

Kaburga kemiğinde kırık olan kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek hastaneye sevk edilmelidir?

12.Sorunun A Şıkkının Resmi


12.Sorunun B Şıkkının Resmi


12.Sorunun C Şıkkının Resmi


12.Sorunun D Şıkkının Resmi

13.Soru Boş

Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?


14.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?


15.Soru Boş

Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?


16.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?


17.Soru Boş

İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?


18.Soru Boş

Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


19.Soru Boş

Kara yollarında gerekli düzenleme ve işaretlemeleri aşağıdakilerden hangisi yapar?


20.Soru Boş

Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne ad verilir?


21.Soru Boş

21.Sorunun Resmi

Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?


22.Soru Boş

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.

22.Sorunun Resmi

Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?


23.Soru Boş

23.Sorunun Resmi

Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


24.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?

24.Sorunun A Şıkkının Resmi


24.Sorunun B Şıkkının Resmi


24.Sorunun C Şıkkının Resmi


24.Sorunun D Şıkkının Resmi

25.Soru Boş

25.Sorunun Resmi

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?


26.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?

26.Sorunun A Şıkkının Resmi


26.Sorunun B Şıkkının Resmi


26.Sorunun C Şıkkının Resmi


26.Sorunun D Şıkkının Resmi

27.Soru Boş

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

27.Sorunun A Şıkkının Resmi


27.Sorunun B Şıkkının Resmi


27.Sorunun C Şıkkının Resmi


27.Sorunun D Şıkkının Resmi

28.Soru Boş

28.Sorunun Resmi

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?


29.Soru Boş

Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola almaları mecburidir?


30.Soru Boş

Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün hangisini yapması doğrudur?


31.Soru Boş

31.Sorunun Resmi

Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?


32.Soru Boş

Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir.

32.Sorunun Resmi

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


33.Soru Boş

33.Sorunun Resmi

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?


34.Soru Boş

I- Sağa dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Dar bir kavisle dönmeli

34.Sorunun Resmi

Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?


35.Soru Boş

35.Sorunun Resmi

Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?


36.Soru Boş

36.Sorunun Resmi

Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?


37.Soru Boş

Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen aracın sürücüsü ne yapmalıdır?


38.Soru Boş

38.Sorunun Resmi

Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz?


39.Soru Boş

Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?


40.Soru Boş

Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?


41.Soru Boş

• Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?


42.Soru Boş

Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak, kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir?


43.Soru Boş

Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?


44.Soru Boş

Hususi otomobillerde 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?


45.Soru Boş

Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?


46.Soru Boş

B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?


47.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?


48.Soru Boş

48.Sorunun Resmi

Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?


49.Soru Boş

Otomobillerde, mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi vb. bölümlerin dışında kalan, görünen dış bölüme ne ad verilir?


50.Soru Boş

Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içersinde yakan ve üretilen ısı enerjisini pistonbiyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir?


51.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?


52.Soru Boş

Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?

52.Sorunun A Şıkkının Resmi


52.Sorunun B Şıkkının Resmi


52.Sorunun C Şıkkının Resmi


52.Sorunun D Şıkkının Resmi

53.Soru Boş

Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?


54.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?


55.Soru Boş

Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?


56.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?


57.Soru Boş

Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?


58.Soru Boş

Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz, donmayı önlemenin yanısıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

Buna göre, antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir?


59.Soru Boş

Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?

59.Sorunun A Şıkkının Resmi


59.Sorunun B Şıkkının Resmi


59.Sorunun C Şıkkının Resmi


59.Sorunun D Şıkkının Resmi

60.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?