6 Eylül 2014 Ehliyet Sınavını Çöz


1.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?


2.Soru Boş

İlk yardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır.

Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır?


3.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir?


4.Soru Boş

Kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?


5.Soru Boş

Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?


6.Soru Boş

• Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi
• Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?


7.Soru Boş

Kalp ve solunumu durmuş bir çocuğa (1-8yaş), ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?


8.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerinden biri değildir?


9.Soru Boş

Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?


10.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?


11.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?


12.Soru Boş

• Sıkıntı veya nefes darlığı
• Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi

Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?


13.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?


14.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?


15.Soru Boş

I- Merkezi sinir sisteminde uyuşturucu etki
II- Beyindeki frenleme ve karar verme yeteneğinin bozulması
III- Alkol miktarının artması ile doğru orantılı olarak duyarlılığın artması

Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir?


16.Soru Boş

Trafik için kamunun yararlanmasına açıkolan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?


17.Soru Boş

17.Sorunun Resmi

Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


18.Soru Boş

18.Sorunun Resmi

Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışığın birlikte yandığını gören sürücü, aşağıdakilerden hangisini yapabilir?


19.Soru Boş

19.Sorunun Resmi

Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?


20.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

20.Sorunun A Şıkkının Resmi


20.Sorunun B Şıkkının Resmi


20.Sorunun C Şıkkının Resmi


20.Sorunun D Şıkkının Resmi

21.Soru Boş

21.Sorunun Resmi

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


22.Soru Boş

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?

22.Sorunun A Şıkkının Resmi


22.Sorunun B Şıkkının Resmi


22.Sorunun C Şıkkının Resmi


22.Sorunun D Şıkkının Resmi

23.Soru Boş

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir?

23.Sorunun A Şıkkının Resmi


23.Sorunun B Şıkkının Resmi


23.Sorunun C Şıkkının Resmi


23.Sorunun D Şıkkının Resmi

24.Soru Boş

Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır?


25.Soru Boş

Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?


26.Soru Boş

26.Sorunun Resmi

Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?


27.Soru Boş

I- Sola dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Geniş bir kavisle dönmeli

27.Sorunun Resmi

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?


28.Soru Boş

Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?


29.Soru Boş

29.Sorunun Resmi

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?


30.Soru Boş

30.Sorunun Resmi

Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?


31.Soru Boş

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?


32.Soru Boş

Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?


33.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

33.Sorunun A Şıkkının Resmi


33.Sorunun B Şıkkının Resmi


33.Sorunun C Şıkkının Resmi


33.Sorunun D Şıkkının Resmi

34.Soru Boş

Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?


35.Soru Boş

Koruma başlığı ve koruma gözlüğünün hangi araç sürücüsü tarafından kullanılması zorunludur?


36.Soru Boş

Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?


37.Soru Boş

Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?


38.Soru Boş

I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Yangın söndürme cihazı

Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?


39.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi, gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?


40.Soru Boş

Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?


41.Soru Boş

Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?


42.Soru Boş

42.Sorunun Resmi

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferansiyele iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir?


43.Soru Boş

Dört zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?


44.Soru Boş

44.Sorunun Resmi

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisi devrede iken yanar?


45.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlenmesini sağlar?


46.Soru Boş

Motorda yağlama sisteminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?


47.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?


48.Soru Boş

Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?


49.Soru Boş

Aracın elektrik sisteminde kısa devreden doğacak yangın durumunda hangisinin kablosu çıkarılır?


50.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?