24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınavını Çöz


1.Soru Boş

I- İyileşmeyi kolaylaştırmak
II- Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek
III- Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?


2.Soru Boş

Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?


3.Soru Boş

İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?


4.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?


5.Soru Boş

Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması "Bak-Dinle-Hisset" yönteminde hangisinin bir göstergesidir?


6.Soru Boş

Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın 1. adımı nedir?


7.Soru Boş

"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?


8.Soru Boş

Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?


9.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?


10.Soru Boş

El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?


11.Soru Boş

Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?


12.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?


13.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?


14.Soru Boş

• Geçici hafıza kaybı
• Burundan kan gelmesi
• Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?


15.Soru Boş

Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?


16.Soru Boş

Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?


17.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?


18.Soru Boş

Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?


19.Soru Boş

Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?


20.Soru Boş

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?


21.Soru Boş

Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?


22.Soru Boş

Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?


23.Soru Boş

I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak

Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?


24.Soru Boş

Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?

24.Sorunun A Şıkkının Resmi


24.Sorunun B Şıkkının Resmi


24.Sorunun C Şıkkının Resmi


24.Sorunun D Şıkkının Resmi

25.Soru Boş

Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?


26.Soru Boş

26.Sorunun Resmi

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?


27.Soru Boş

27.Sorunun Resmi

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?


28.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir?

28.Sorunun A Şıkkının Resmi


28.Sorunun B Şıkkının Resmi


28.Sorunun C Şıkkının Resmi


28.Sorunun D Şıkkının Resmi

29.Soru Boş

29.Sorunun Resmi

Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?


30.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?

30.Sorunun A Şıkkının Resmi


30.Sorunun B Şıkkının Resmi


30.Sorunun C Şıkkının Resmi


30.Sorunun D Şıkkının Resmi

31.Soru Boş

31.Sorunun Resmi

Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?


32.Soru Boş

Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?


33.Soru Boş

33.Sorunun Resmi

Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


34.Soru Boş

34.Sorunun Resmi

Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?


35.Soru Boş

Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km/saat olmalıdır?

35.Sorunun A Şıkkının Resmi


35.Sorunun B Şıkkının Resmi


35.Sorunun C Şıkkının Resmi


35.Sorunun D Şıkkının Resmi

36.Soru Boş

Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?


37.Soru Boş

Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?


38.Soru Boş

1- Hızın azaltılması
2- Dönüş işaretinin verilmesi
3- Dar bir kavisle dönülmesi
4- Sağ şeride girilmesi

38.Sorunun Resmi

Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?


39.Soru Boş

39.Sorunun Resmi

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


40.Soru Boş

40.Sorunun Resmi

Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?


41.Soru Boş

41.Sorunun Resmi

Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?


42.Soru Boş

Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?


43.Soru Boş

Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?


44.Soru Boş

I- Alkol veya madde bağımlılığı
II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik
III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?


45.Soru Boş

Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?


46.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?


47.Soru Boş

I- Korkutmak veya şaşırtmak
II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek
III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek

Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?


48.Soru Boş

Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?


49.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?


50.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?


51.Soru Boş

Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

51.Sorunun Resmi

Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?


52.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz?


53.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?


54.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi, motor yağının kontrolü sırasında yapılması gereken işlemlerden biri değildir?


55.Soru Boş

Araçta, belirli bir kilometre veya kullanım sonunda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?


56.Soru Boş

Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?


57.Soru Boş

Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir.

Buna göre, donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?


58.Soru Boş

Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?


59.Soru Boş

Seyir hâlinde iken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

59.Sorunun A Şıkkının Resmi


59.Sorunun B Şıkkının Resmi


59.Sorunun C Şıkkının Resmi


59.Sorunun D Şıkkının Resmi

60.Soru Boş

• Lastik hava basınçlarının düşük olması
• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
• Tavsiye edilen lastik tip ve ebatlarından başka lastik kullanılması

Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?