2 Kasım 2013 Ehliyet Sınavını Çöz


1.Soru Boş

Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?


2.Soru Boş

Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?


3.Soru Boş

3.Sorunun Resmi

Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?


4.Soru Boş

Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?


5.Soru Boş

Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazedede kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?


6.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliğidir?


7.Soru Boş

Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa aşağıdakilerden hangisi olur?


8.Soru Boş

Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?


9.Soru Boş

Kazazedenin naklinden önce, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?


10.Soru Boş

Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?


11.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?


12.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?


13.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir?


14.Soru Boş

Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?


15.Soru Boş

Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?


16.Soru Boş

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?


17.Soru Boş

I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak

Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?


18.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?


19.Soru Boş

Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?


20.Soru Boş

Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?


21.Soru Boş

21.Sorunun Resmi

Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?


22.Soru Boş

Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?


23.Soru Boş

23.Sorunun Resmi

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?


24.Soru Boş

24.Sorunun Resmi

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?


25.Soru Boş

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?

25.Sorunun A Şıkkının Resmi


25.Sorunun B Şıkkının Resmi


25.Sorunun C Şıkkının Resmi


25.Sorunun D Şıkkının Resmi

26.Soru Boş

26.Sorunun Resmi

Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?


27.Soru Boş

Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

27.Sorunun A Şıkkının Resmi


27.Sorunun B Şıkkının Resmi


27.Sorunun C Şıkkının Resmi


27.Sorunun D Şıkkının Resmi

28.Soru Boş

28.Sorunun Resmi

Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?


29.Soru Boş

Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?


30.Soru Boş

30.Sorunun Resmi

Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?


31.Soru Boş

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?


32.Soru Boş

Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır?


33.Soru Boş

I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması

33.Sorunun Resmi

Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?


34.Soru Boş

34.Sorunun Resmi

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?


35.Soru Boş

Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?


36.Soru Boş

Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir.

36.Sorunun Resmi

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?


37.Soru Boş

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?


38.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?


39.Soru Boş

Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?


40.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?


41.Soru Boş

"İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme"
trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?


42.Soru Boş

I- İlk yardım tedbirlerini almak
II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?


43.Soru Boş

Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?


44.Soru Boş

Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?


45.Soru Boş

• Reflektör
• İlk yardım çantası
• Yangın söndürme cihazı

Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağıdakilerden hangisidir?


46.Soru Boş

Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?


47.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?


48.Soru Boş

Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir.

48.Sorunun Resmi

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?


49.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?


50.Soru Boş

Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?


51.Soru Boş

I- Frenler
II- Lastikler
III- Yakıt seviyesi

Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?


52.Soru Boş

Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?


53.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?


54.Soru Boş

Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?


55.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?


56.Soru Boş

Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


57.Soru Boş

Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?


58.Soru Boş

Motorun soğutma sisteminde kullanılan su, 0 oC'nin altındaki hava şartlarında donarak motorda çatlama ve hasara sebep olabilir.

Buna göre, donmanın önlenmesi için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisi karıştırılmalıdır?


59.Soru Boş

59.Sorunun Resmi

Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?


60.Soru Boş

Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?