18 Ekim 2014 Ehliyet Sınavını Çöz


1.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?


2.Soru Boş

Kemikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır?


3.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?


4.Soru Boş

Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, yaralılar araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?


5.Soru Boş

Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


6.Soru Boş

Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz.

Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz?


7.Soru Boş

İç kanama şüphesi olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?


8.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerindendir?


9.Soru Boş

Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?


10.Soru Boş

Delici karın yaralanması olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?


11.Soru Boş

Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?


12.Soru Boş

Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?


13.Soru Boş

• Yangın tehlikesi
• Patlama durumu
• Solunum durması

Yukarıdaki durumların olasılığı mevcut ise kazazede araçtan hangi yöntemle çıkarılır?


14.Soru Boş

Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bulunması hâlinde, trafik düzeni ve güvenliği olumsuz etkilenir?


15.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımacılığında kullanılan ve sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır?


16.Soru Boş

Işıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması, yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?


17.Soru Boş

Trafik görevlisinin hangi hareketi bir seri halinde yapması, o yönde akan "trafiğin yavaşlaması" talimatını içerir?

17.Sorunun A Şıkkının Resmi


17.Sorunun B Şıkkının Resmi


17.Sorunun C Şıkkının Resmi


17.Sorunun D Şıkkının Resmi

18.Soru Boş

Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?


19.Soru Boş

19.Sorunun Resmi

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


20.Soru Boş

20.Sorunun Resmi

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?


21.Soru Boş

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

21.Sorunun A Şıkkının Resmi


21.Sorunun B Şıkkının Resmi


21.Sorunun C Şıkkının Resmi


21.Sorunun D Şıkkının Resmi

22.Soru Boş

22.Sorunun Resmi

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


23.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

23.Sorunun A Şıkkının Resmi


23.Sorunun B Şıkkının Resmi


23.Sorunun C Şıkkının Resmi


23.Sorunun D Şıkkının Resmi

24.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?


25.Soru Boş

Aşağıdakilerin hangisinde 1 numaralı aracın sürücüsü geçme yasağına uymamıştır?

25.Sorunun A Şıkkının Resmi


25.Sorunun B Şıkkının Resmi


25.Sorunun C Şıkkının Resmi


25.Sorunun D Şıkkının Resmi

26.Soru Boş

I- Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi
II- Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
III- Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması
IV- Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?


27.Soru Boş

Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?


28.Soru Boş

28.Sorunun Resmi

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?


29.Soru Boş

29.Sorunun Resmi

Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?


30.Soru Boş

30.Sorunun Resmi

Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?


31.Soru Boş

31.Sorunun Resmi

Aksine bir durum yoksa, şekildeki motosiklet sürücüsü 60 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?


32.Soru Boş

Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?


33.Soru Boş

Monoküler (tek gözü gören) kişiler, aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir?


34.Soru Boş

34.Sorunun Resmi

Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?


35.Soru Boş

Kamunun faydalandığı okul, hastane ve benzerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönden kaç metrelik mesafe içinde park edilmesi yasaktır?


36.Soru Boş

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?


37.Soru Boş

Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir?


38.Soru Boş

Araç kornalarının kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


39.Soru Boş

39.Sorunun Resmi

Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?


40.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?


41.Soru Boş

Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?


42.Soru Boş

Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

42.Sorunun A Şıkkının Resmi


42.Sorunun B Şıkkının Resmi


42.Sorunun C Şıkkının Resmi


42.Sorunun D Şıkkının Resmi

43.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?


44.Soru Boş

Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?


45.Soru Boş

Yağ seviyesi normalin çok altında iken motorun çalışması devam ettirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?


46.Soru Boş

Aracın cam suyu haznesine kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi konulur?


47.Soru Boş

47.Sorunun Resmi

Resimde görülen seyir hâlindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların aniden yanması, trafikteki diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?


48.Soru Boş

Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?


49.Soru Boş

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, şarj sisteminin çalışmadığını gösterir?

49.Sorunun A Şıkkının Resmi


49.Sorunun B Şıkkının Resmi


49.Sorunun C Şıkkının Resmi


49.Sorunun D Şıkkının Resmi

50.Soru Boş

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?