18 Aralık 2014 Ehliyet Sınavını Çöz


1.Soru Boş

Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


2.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?


3.Soru Boş

İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan "C" neyi ifade eder?


4.Soru Boş

Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?


5.Soru Boş

I- Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli, yavaş ve sürekli akış hâlindedir.
II- Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar.

Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?


6.Soru Boş

Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?


7.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?


8.Soru Boş

İlk yardım yapacak olan kişi, kazazedeyi sırtüstü yatırmış, yakasını açmış, bacaklarını 30 cm kadar yükseltmiş ve sıcak tutulmasını sağlamıştır.

İlk yardımcı, yapmış olduğu bu uygulamalarla öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?


9.Soru Boş

I- Oturuş pozisyonu verilmesi
II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi

Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?


10.Soru Boş

Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?


11.Soru Boş

Çarpma ya da düşme sonucu kemik bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?


12.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi, kan şekeri aniden düştüğünde görülen belirtilerden biri değildir?


13.Soru Boş

I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması
II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması
III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması

Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?


14.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?


15.Soru Boş

15.Sorunun Resmi

Şekildeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?


16.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi, tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?


17.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin "dur" işaretidir?

17.Sorunun A Şıkkının Resmi


17.Sorunun B Şıkkının Resmi


17.Sorunun C Şıkkının Resmi


17.Sorunun D Şıkkının Resmi

18.Soru Boş

Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?


19.Soru Boş

19.Sorunun Resmi

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?


20.Soru Boş

Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?


21.Soru Boş

21.Sorunun Resmi

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?


22.Soru Boş

22.Sorunun Resmi

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


23.Soru Boş

23.Sorunun Resmi

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


24.Soru Boş

24.Sorunun Resmi

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


25.Soru Boş

Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?


26.Soru Boş

Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?


27.Soru Boş

27.Sorunun Resmi

Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?


28.Soru Boş

Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?


29.Soru Boş

29.Sorunun Resmi

Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?


30.Soru Boş

Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

30.Sorunun Resmi

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?


31.Soru Boş

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?


32.Soru Boş

Aksine bir durum yoksa, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken hangi ışıkların yakılması mecburidir?


33.Soru Boş

Noterler tarafından yapılan satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren, kaç aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından yeni malik adına araç tescil belgesi düzenlenir?


34.Soru Boş

Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?


35.Soru Boş

Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir.

35.Sorunun Resmi

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?


36.Soru Boş

I- Motosiklet yolcuları
II- Motosiklet sürücüleri
III- Motorlu bisiklet yolcuları
IV- Motorlu bisiklet sürücüleri

36.Sorunun Resmi

Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilenlerden hangilerinin kullanması zorunludur?


37.Soru Boş

Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri(%) verilmiştir.

37.Sorunun Resmi

Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?


38.Soru Boş

I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası

Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?


39.Soru Boş

Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangisinin motorlu taşıt sürücü adayında bulunması, sürücü belgesi almasına engel değildir?


40.Soru Boş

Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?


41.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?


42.Soru Boş

I- LPG
II- Benzin
III- Motorin

İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?


43.Soru Boş

43.Sorunun Resmi

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?


44.Soru Boş

Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?


45.Soru Boş

Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisine sebep olabilir?


46.Soru Boş

46.Sorunun Resmi

Trafikte bulunanları uyarmak için, şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangisidir?


47.Soru Boş

Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?


48.Soru Boş

Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?


49.Soru Boş

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikazışıklarından hangisinin yanıyor olması, yağlama sisteminin çalışmadığını gösterir?

49.Sorunun A Şıkkının Resmi


49.Sorunun B Şıkkının Resmi


49.Sorunun C Şıkkının Resmi


49.Sorunun D Şıkkının Resmi

50.Soru Boş

Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?