14 Haziran 2014 Ehliyet Sınavını Çöz


1.Soru Boş

Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?


2.Soru Boş

Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?


3.Soru Boş

Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir?


4.Soru Boş

Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?


5.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir?


6.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?


7.Soru Boş

Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?


8.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?


9.Soru Boş

Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?


10.Soru Boş

Kırıkların sabitlenme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


11.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?


12.Soru Boş

Burkulmalar nerelerde meydana gelir?


13.Soru Boş

Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?


14.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?


15.Soru Boş

Alkol belirli durumlara tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır.

Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda alkolün, özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğu söylenebilir?


16.Soru Boş

Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?


17.Soru Boş

17.Sorunun Resmi

Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?


18.Soru Boş

18.Sorunun Resmi

Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?


19.Soru Boş

19.Sorunun Resmi

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?


20.Soru Boş

20.Sorunun Resmi

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri aşağıdakilerden hangisini bildirir?


21.Soru Boş

21.Sorunun Resmi

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


22.Soru Boş

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

22.Sorunun A Şıkkının Resmi


22.Sorunun B Şıkkının Resmi


22.Sorunun C Şıkkının Resmi


22.Sorunun D Şıkkının Resmi

23.Soru Boş

23.Sorunun Resmi

Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?


24.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?


25.Soru Boş

I- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri
II- Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları
III- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri

Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?


26.Soru Boş

26.Sorunun Resmi

Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır?


27.Soru Boş

27.Sorunun Resmi

Aksine bir durum yoksa saatte 90 kilometre hızla seyreden şekildeki 1 numaralı aracın, önündeki araçla arasında en az kaç metre takip mesafesi olmalıdır?


28.Soru Boş

Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda aşağıdaki araçlardan hangisinin azami hızı saatte 85 kilometredir?


29.Soru Boş

I- Geçiş kurallarına uyduğu
II- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı
III- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği

29.Sorunun Resmi

Şekle göre, geçme işlemi yapan 1 numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?


30.Soru Boş

30.Sorunun Resmi

Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?


31.Soru Boş

Aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda kamyonet ile lastik tekerlekli traktörün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?


32.Soru Boş

Sürücülerin taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?


33.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleri seyrederken yapılması yasaktır?


34.Soru Boş

34.Sorunun Resmi

Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi katılma (hızlanma) şerididir?


35.Soru Boş

Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?


36.Soru Boş

Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdür?


37.Soru Boş

Denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?


38.Soru Boş

I- Çekme halatı
II- Pense, tornavida
III- Kriko, bijon anahtarı
IV- Bir çift patinaj zinciri

Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?


39.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?


40.Soru Boş

Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?


41.Soru Boş

Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


42.Soru Boş

Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?


43.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?


44.Soru Boş

44.Sorunun Resmi

Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?


45.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?


46.Soru Boş

Birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?


47.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik sisteminde kısa devreden ve aşırı yüklenmeden dolayı oluşabilecek hasarların önlenmesi için kullanılır?


48.Soru Boş

Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


49.Soru Boş

Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?


50.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar?