12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınavını Çöz


1.Soru Boş

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir.

Buna göre ilk önce müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?


2.Soru Boş

Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?


3.Soru Boş

İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?


4.Soru Boş

Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?


5.Soru Boş

I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması
II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması
III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması

Verilenlerden hangileri atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?


6.Soru Boş

Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında, kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?


7.Soru Boş

Aşağıdaki durumların hangisinde, kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?


8.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?


9.Soru Boş

Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir?


10.Soru Boş

Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?


11.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?


12.Soru Boş

"Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?


13.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?


14.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?


15.Soru Boş

I- Yer işaretlemeleri
II- Trafik işaret levhaları
III- Işıklı ve sesli trafik işaretleri

Belediyeler, yapım ve bakımından sorumlu oldukları kara yollarında, trafiği düzenleme amacı ile yukarıdakilerden hangilerini temin ve tesis etmekle görevlidir?


16.Soru Boş

16.Sorunun Resmi

Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?


17.Soru Boş

17.Sorunun Resmi

Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?


18.Soru Boş

18.Sorunun Resmi

Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?


19.Soru Boş

19.Sorunun Resmi

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?


20.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev işaretidir?

20.Sorunun A Şıkkının Resmi


20.Sorunun B Şıkkının Resmi


20.Sorunun C Şıkkının Resmi


20.Sorunun D Şıkkının Resmi

21.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?

21.Sorunun A Şıkkının Resmi


21.Sorunun B Şıkkının Resmi


21.Sorunun C Şıkkının Resmi


21.Sorunun D Şıkkının Resmi

22.Soru Boş

22.Sorunun Resmi

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


23.Soru Boş

Bir şoförün, ticari amaçla aşağıdakilerden hangisini, 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

23.Sorunun A Şıkkının Resmi


23.Sorunun B Şıkkının Resmi


23.Sorunun C Şıkkının Resmi


23.Sorunun D Şıkkının Resmi

24.Soru Boş

24.Sorunun Resmi

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?


25.Soru Boş

25.Sorunun Resmi

Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?


26.Soru Boş

26.Sorunun Resmi

Şekildeki kara yolu bölümünde sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?


27.Soru Boş

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?


28.Soru Boş

28.Sorunun Resmi

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?


29.Soru Boş

Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?


30.Soru Boş

30.Sorunun Resmi

Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?


31.Soru Boş

Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?


32.Soru Boş

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?


33.Soru Boş

Yerleşim yeri dışında, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?


34.Soru Boş

Geceleri araçların karşılaşmaları esnasında hangi ışıkların yakılması zorunludur?


35.Soru Boş

Bir sürücünün, emniyet kemeri kullanmaya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır?


36.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?


37.Soru Boş

Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

37.Sorunun Resmi

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?


38.Soru Boş

Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?


39.Soru Boş

E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini süremez?


40.Soru Boş

Sürücünün aşağıda verilen hangi davranışı çevreyi olumlu etkiler?


41.Soru Boş

Güç aktarma organlarından hangisi araca geri hareket yeteneği kazandırır?


42.Soru Boş

Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?


43.Soru Boş

Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı(dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?

43.Sorunun A Şıkkının Resmi


43.Sorunun B Şıkkının Resmi


43.Sorunun C Şıkkının Resmi


43.Sorunun D Şıkkının Resmi

44.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez?


45.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?


46.Soru Boş

Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?


47.Soru Boş

Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?


48.Soru Boş

Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur?


49.Soru Boş

49.Sorunun Resmi

Seyir esnasında, aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir?


50.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?