12 Ocak 2014 Ehliyet Sınavını Çöz


1.Soru Boş

Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?


2.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?


3.Soru Boş

Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?


4.Soru Boş

Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır?


5.Soru Boş

"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

5.Sorunun A Şıkkının Resmi


5.Sorunun B Şıkkının Resmi


5.Sorunun C Şıkkının Resmi


5.Sorunun D Şıkkının Resmi

6.Soru Boş

İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin dirseği ile omzu arasında kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda bir kanamasının olduğunu gözlemlediniz.

Bu durumda hangi tür kanama olduğunu düşünürsünüz?


7.Soru Boş

Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?


8.Soru Boş

Şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?


9.Soru Boş

Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?


10.Soru Boş

• Bulantı ve kusma olması
• Burun ve kulaktan kan gelmesi
• Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması

Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazedede görülmesi hangi durumda olur?


11.Soru Boş

Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?


12.Soru Boş

Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?


13.Soru Boş

Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


14.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerinden biri değildir?


15.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?


16.Soru Boş

Şehir merkezinde araç kullanan bir sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor.
• Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok.
• Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor.
• Yolun yapısı, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda değil.

Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir?


17.Soru Boş

Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?


18.Soru Boş

18.Sorunun Resmi

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?


19.Soru Boş

Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?


20.Soru Boş

20.Sorunun Resmi

Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?


21.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?

21.Sorunun A Şıkkının Resmi


21.Sorunun B Şıkkının Resmi


21.Sorunun C Şıkkının Resmi


21.Sorunun D Şıkkının Resmi

22.Soru Boş

22.Sorunun Resmi

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?


23.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

23.Sorunun A Şıkkının Resmi


23.Sorunun B Şıkkının Resmi


23.Sorunun C Şıkkının Resmi


23.Sorunun D Şıkkının Resmi

24.Soru Boş

24.Sorunun Resmi

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?


25.Soru Boş

Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişinin, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde, ikinci defa tespit edilmesi durumunda sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?


26.Soru Boş

26.Sorunun Resmi

Şekildeki gibi, tek yönlü kara yolunda bulunan 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?


27.Soru Boş

Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.

27.Sorunun Resmi

Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?


28.Soru Boş

28.Sorunun Resmi

Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?


29.Soru Boş

I- Şerit değiştirmelerde
II- Sağa ve sola dönüşlerde
III- Bir aracın geçilmesi esnasında

Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?


30.Soru Boş

Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?


31.Soru Boş

Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?


32.Soru Boş

32.Sorunun Resmi

Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?


33.Soru Boş

33.Sorunun Resmi

Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?


34.Soru Boş

I- Motosikletinde aşınmış lastik kullanması
II- Seyir hâlinde iken koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması
III- Motosikletine aldığı yolcuya koruma başlığı takması

Yukarıdakilerden hangileri güvenilir motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir?


35.Soru Boş

Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.

Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?


36.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?


37.Soru Boş

Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

37.Sorunun A Şıkkının Resmi


37.Sorunun B Şıkkının Resmi


37.Sorunun C Şıkkının Resmi


37.Sorunun D Şıkkının Resmi

38.Soru Boş

B sınıfı sürücü belgesi ile, aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?


39.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?


40.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufu açısından fayda sağlar?


41.Soru Boş

Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?


42.Soru Boş

Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?


43.Soru Boş

I- Motor ve araç kontrolünün yapılması
II- Koltuk ve aynaların ayarlanması
III- Emniyet kemerinin ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?


44.Soru Boş

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?

44.Sorunun A Şıkkının Resmi


44.Sorunun B Şıkkının Resmi


44.Sorunun C Şıkkının Resmi


44.Sorunun D Şıkkının Resmi

45.Soru Boş

Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?


46.Soru Boş

Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?


47.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?


48.Soru Boş

Aşağıdakilerden hangisi, aracın sağa veya sola dönüşünde etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır?


49.Soru Boş

Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?


50.Soru Boş

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?